Sider

onsdag 17. mai 2017

så visst som rimet faller om høst


Det legemlige liv var uhjelpelig, smittet med ufred; i den verden hvor menneskene blandet sig, avlet nye ættledd, lot sig drive mot hinannen av kjødelig elskov og elsket sitt eget kjøtt, der kom hjertesorg og brutte voner så visst som rimet faller om høst; der både liv og død skilte vennene tilslutt så visst som vinteren skiller treet fra bladene. 

Fra Korset av Sigrid Undset. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar