Sider

onsdag 17. mai 2017

så visst som rimet faller om høst


Det legemlige liv var uhjelpelig, smittet med ufred; i den verden hvor menneskene blandet sig, avlet nye ættledd, lot sig drive mot hinannen av kjødelig elskov og elsket sitt eget kjøtt, der kom hjertesorg og brutte voner så visst som rimet faller om høst; der både liv og død skilte vennene tilslutt så visst som vinteren skiller treet fra bladene. 

Fra Korset av Sigrid Undset. 

søndag 14. mai 2017

en klinge


Hun husket de hvasse, grå øinene - blikket like fast næsten til slutten. I det elendige legemet, som var begynt å oppløses alt, lyste ut av øinene hans pure og blanke sinn, inntil sjelen blev dradd hjem som en klinge blir trukket tilbake. 

Fra Korset av Sigrid Undset. 

lørdag 13. mai 2017

etsteds dypt nede i muld og mørke


Det var som om hans egne livsrøtter skulde være tvunnet inn i søsknenes, etsteds dypt nede i muld og mørke. Hvert hugg som ramte den ene, det vonde som tæret på margen til en av dem, det fornam de alle-.

Fra side 630 i Korset av Sigrid Undset.